top of page

Gör ert fakturaval


Fakturaval finns under mina sidor på www.fiberekonomi.se - se gul markering

F1.PNG

Om ni inte redan har fått ett login så kan ni få av föreningen - skriv till info@ommernnedsjon.se

 

När ni är inne så välj fliken ‘fakturaval’

F2.PNG

Om du väljer e-postfaktura

Kontrollera att rätt e-postadress är sparat under dina personuppgifter och klicka därefter på knappen ”Skicka verifieringskod till din mejl”. Vi testar på detta sätt att du får mejl från oss. Om meddelandet inte nått fram till din e-post inom ett par minuter, kontrollera då din skräppost. För att undvika att våra mejl betraktas som ”skräppost”, bör du ange @fiberekonomi.se såsom ”Betrodd avsändardomän” i ditt e-postprogram. Kontakta föreningens administratör om du får problem. Väljer du e-post så är det ditt ansvar att hålla rätt e-postadress uppdaterad i vårt register och att du löpande läser din e-post.

Om du väljer E-faktura

E-faktura anmäler du här i webbportalen – INTE via internetbanken. Kontrollera att det står rätt personnummer i fältet ”Betalande personnr.” Personnr ska skrivas som ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Du måste välja den bank (från listan) som din internetbank är kopplad till. Alla lokala Sparbanker är anslutna till Swedbank. Vi uppdaterar automatiskt din internetbank att du valt e-faktura från din fiberförening. Har du frågor, kontaktar du föreningens administratör.

Om du väljer Autogiro

Ansökan om ”Autogiro” gör du via din internetbank. Sök upp din fiberförening som Mottagare och ange ditt kundnummer i fiberföreningen som ”Ditt betalarnummer”. Det är viktigt att din profil i webbportalen har rätt personnummer i fältet ”Betalande personnr.” Personnr ska skrivas som ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Kontakta din bank om du behöver hjälp med ansökan om autogiro i din internetbank. När din ansökan om Autogiro har blivit godkänd i banken kommer din profil att uppdateras automatiskt. Det kan ta några dagar innan vi får denna information från banken.

Om du väljer brevfaktura

Du får fakturan hemskickad via posten. En faktureringsavgift tillkommer för brevfaktura.

Nuvarande avgifter

Avgift brevfaktura                     45,00 kr
Avgift E-post faktura                25,00 kr

Påminnelseavgift                     60,00 kr

Avgift Manuell inbetalning     60,00 kr

Avgift återbetalning             125,00 kr

bottom of page