Frågor & svar

Föreningen

Sedan våra anslutningsavtal har gått ut så har vi samlat på oss några frågor som ofta kommer upp:

 

1) Fråga: Delbetalningarna?

Svar: Anslutningsinsats max 25 000 kr (Första inbetalning på 5000 kr. består av föreningens insats, 1000 kr,  samt första delen av anslutningsinsatsen, 4000 kr.) De som inte redan betalat medlemsavgiften på 300 kr i föreningen för 2017 får även denna på första fakturan.

Andra inbetalning på 10 000 kr skickas 1. oktober 2017.

Tredje inbetalning på 10 000 kr. (Inkopplingsavgift 1000 kr inklusive moms.) planeras till juni 2018. Ett eventuellt överskott kommer att återbetalas. När, vet vi inte förrän ”slutnotan” är klar.

2) Fråga: Tillkommer det MOMS på någon av inbetalningarna?

Svar: Moms utgår endast på sista posten, anslutningsavgiften på 1000 kr är inklusive moms och extra anslutningar.

3) Fråga: Kan Andra och Tredje inbetalningen knytas till någon form av leverans eller inlett arbete?

Svar: Föreningen vill vara självfinansierande och det utifrån den utgångspunkten vi vill fakturera vid lämpliga tillfällen.

4) Fråga: Finns möjligheten att sätta ett tak på avgifterna i § 13 & § 14?

”§ 13 För drift- och underhåll av anläggningen tas ut avgift som fastställs av Föreningen enligt stadgarna. ”

– Ingen ”drift- och underhållsavgift” är fastställd av Föreningens stadgar.

”§ 14 För nyttjande av tjänster i Fibernätet betalas för varje nyttjad och avgiftsbelagd tjänst avgifter enligt av Föreningen avtalad taxa. ”

– Ingen avtalad taxa finns för nyttjande av tjänster i Fibernätet.

Svar: Gällande §13 så är detta ju driftspengar. De ska fastställas av Föreningen, inte av stadgarna. Mao fastställs de när det är möjligt. En upphandling av driften kommer att ske senare. Något tak är omöjligt att sätta i detta läget  

Vi har kontakt till andra fiberföreningar och här kan vi se att basis belopp för internet 100/100mb och IP telefoni ligger runt SEK 200 per månad. Detta inkluderar också föreningens nätavgift som ska täcka underhåll. Generellt halverar man den kostnad man har i hushållet i dag pr. månad.

Medlemmarna kommer förstås att ha full insyn i ekonomin och har sista ordet gällande var nivån ska hamna. Ev överskott är medlemmarnas gemensamma egendom. Byanätsavgiften är vanligtvis under 100kr/mån och anslutning, och är något som annars brukar ingå i (de högre) tjänstepriserna man har hos t.ex. Zitius eller andra kommersiella aktörer

5) Fråga: Så §12 säger att risken man tar om man skriver under avtalet är alltså de pengar man stoppat in i föreningen, dvs. 5000 kr + medlemsavgift? §12: Föreningens styrelse har rätt att innan byggstart annullera detta avtal om förutsättningarna för byggstart och drift av Fibernätet delvis eller i sin helhet inte kan uppfyllas. Medlemmen betalar då sin del av de kostnader Föreningen kan ha ådragit sig.

Svar:   Betr. paragraf 12, så siktar vi att ha ca 80% av alla avtal i hus innan vi drar i gång bygget. Kommer vi inte upp i 80% inom en överskådlig horisont, så måste vi stoppa igångsättningen och slutligen återbetala största delen av pengarna till medlemmarna. Hur mycket beror på vad begränsade kostnader vi har haft i föreningen till det tidpunkt, men det lär knappast bli flera tusen man förlorar som medlem. §12 behandlar egentligen i första hand enskilda anslutningar, det är inget lotteri utan kan handla om att man inte kommer överens om tex fiberns dragning på tomten, eller att någon markägare gör byggnation omöjlig till rimliga kostnader.

6) Om inte fibern blir dragen till min tomt så behöver jag inte heller betala någon anslutningsavgift eller övriga kostnader utöver dessa 5000 kr?

Vad händer om kostnaderna för entreprenaden drar iväg? finns det idag ett fastpris mot entreprenören TEGAB?

Svar: Vi håller byggmöten var 14 dag med TEGAB inklusive ekonomisk uppföljning, så att vi kan hålla koll på kostnaden ’planerat kontra utfall. Skulle det uppstå att budgeten går över den buffert vi har lagt in av olika anledningar, får vi naturligtvis ta ställning till detta och här finns flera lösningsscenarier beroende på storlek. Om just din fiber inte blir verklighet är det inte 5000 det handlar om utan nedlagda kostnader innan beslutet tas att avbryta. Har inget grävts till din tomt blir det minimalt med kostnader.

7) Fråga: Det framgår inte heller vilken typ av ”support” vi kan förvänta oss, vid t.ex. av grävd kabel kl.15:45 Fredag eftermiddag, eller blixtnedslag.

Svar: Styrelsen har ingen annan uppfattning än att vi ska ha ett stabilt nät! Texten kommer uppdateras för detta svar längre fram.

8) Fråga: När det gäller bredbands telefoni/internet, kommer fibern vara aktiv, och därmed fungerande om min sida har en UPS (batteribackup) vid ett eventuellt strömavbrott?

Svar: För att få bidrag måste reglerna för sk Robust fiber uppfyllas, vilket bla innebär att vi kommer att ha UPS/reservkraft i noderna. Dvs motsvarande mobilnätet typ.

9) Fråga: Finns kanske de som har trygghetslarm etc. kopplade till koppar idag.

Svar: Back-up connection er ofta mobilt

10) Fråga: Förutsatt att det blir tillräckligt många som tecknar avtal i dagarna, hur ser uppskattning ut avseende tidsplan för grävningsarbete och installation?

Svar: Vi vil gärna i gång med grävningen under juni månad, vi planerar att börja runt Jordås och detalj-projektering er startat. Vi kommer att hålla en fart på 2 km per vecka och vi har ca 125 km fiber som ska läggas. Så sista installationen blir på hösten 2018. Men vi sätter ljus på fibern löpande som vi har delområden klara.

11) Fråga: Jag funderar också på scenariot att kostnaderna överstiger taket på 25.000:- ? Jag vet att vi fått projektet beräknat av 3:e part och att nuvarande entreprenör har lägre meter-taxa – men min erfarenhet är tyvärr att det inte är ovanligt att budgetar spricker. Vad är planen om det oväntade skulle hända? Tex. vad händer med de medlemmar som redan har fiber på tomten vägrar betala mer för att även medlemmar längre bort i nätet skall få?

Svar: Helt rätt – en budget er en plan med osäkerheter – upsides och downsides samt buffar. Vi har följande;

Upsides: Samförläggningar med Vattenfall med delning av gräv kostnaden som utgör ca 70% av kostnaden. Här har vi redan gjort några få samförläggningar och flera er på väg.

Downsides: Markägare som inte vill att vi går över deras mark och därför er vi tvungen att gå runt marken istället eller ändrade förutsättningar i grävningen – mer grävning än plöjning till exempel.

Buffar: Vi har som nämnts tidigare ett mål på 650 fastigheter, som vi er ganska nära i vårt register. I detta mål har vi en buffar på ca. 3000,- per fastighet, vilket blir ca 2,0 mio.

Som medlem i föreningen kan man inte “vägra” någon annan medlem anslutning bara för att man själv råkat bli inkopplad.

12) Fråga: Ungefär när under arbetet är det rimligt att anta att de nästkommande betalningarna kommer att efterfrågas? Jag förstår att några säkra uppgifter om detta inte kan lämnas. Jag är endast intresserad av styrelsens egen uppskattning.

Svar:  Föreningen vill vara självfinansierande så näste betalning på 10.000 blir oktober-17. Tredje inbetalning på 10 000 kr. (Inkopplingsavgift 1000 kr inklusive moms.) planeras till 1. mars 2018. Ett eventuellt överskott kommer att återbetalas. När, vet vi inte förrän ”slutnotan” är klar.

13)  Fråga: Jobbar på ett företag idag (Seths Antenn & Teleteknik AB), vi bygger och installerar fiber i och runt Göteborg. Då jag tagit del av ett flertal entreprenader dels bra och dels dåliga.

1.   Frågan, vad är tomtgräns?

   Svar: Tomtgräns är normalt lika med trädgårdsgräns.

2.   Vilken sida av vägen kommer man sett till om man kör in från Gamla Riksväg 40, kommer man på sjösidan och mont. skåp behöver man ta sig under vägen. Löser grävaren detta eller jag?

   Svar: Grävaren löser till tomtgräns

3.   Är det blåsfiber alt kabelfiber?

   Svar:  Blåsfiber enligt reglerna för Robust fiber.

14) Fråga: Varför ingår inte grävning en på egen tomt ?

Svar: För att vi bedömt att det är bäst för de allra flesta. En del vill gräva själva, eller har redan rör på tomten, andra kan utnyttja ROT, vilket bara går om man har tomtdelen separat redovisat. Samtidigt är ju arbeten på egna tomten ett sätt att få alla att bidra lite grann till vårt projekt och hålla nere kostnaderna, utan att för den skull organisera dagsverken eller liknande.

15) Vad eller vilka kostnader är det de nyss (okt-17) fakturerade 10kkr ska täcka? 

Svar: Vi har en total budget som er enligt den offert vi har från TEGAB, sedan följer vi upp bygget löpande i byggmöten med avvikelser. Det finns båda minus och plus avvikelser. Enligt den cashflow plan vi har gjort har vi planerat 3 insatsbetalningar:  5kkr i maj-17, 10 kkr oktober-17 och en sista insats mars-18. 

 Alla 3 betalningar går till täckning av byggkostnaden.

 

16) Hur ser detaljplanen för fiberbyggnationen ut?

 Svar: Vi försöker ge löpande information via vårt nyhetsbrev, samt på vår sida under Nyheter. 

 

17) Hur följer betalningsplanen detaljplanen för totalkostnaden för fiberanslutningen har aviserats till 25kkr, håller denna kalkyl??

Svar: Vi gräver ca 2 km pr. vecka och alla kostnader specificeras löpande och genomgås i byggmöten. Denna progressrapport speglar fakturan.

Ännu så länge är det mycket kvar och svårt att med säkerhet uttala sig om totalkostnaden men det är god medlemstillströmning på plussidan och lite svåra markförhållanden på en del ställen, på minussidan.

Vi arbetar för fullt med att minimera kostnader på alla plan förstås.

 

18) Kommer TEGAB att redovisa en totalkostnad eller kunna offerera (kostnadsfritt) en anslutningskostnad till fastigheten? 

Svar: TEGAB gör en projektering av tomtgrävning med offert på fastigheten om medlemmen beställer TEGAB till att gräva från tomtgräns till huset.

 

19) Är det tänkt att TEGAB ska kunna ta ett totalansvar för fiberanslutningen fram till fastigheten, om denne anlitas?

Svar: Ja, men det er att avtal mellan medlemmen och TEGAB. Det finns ett beställningsformulär på hemsidan.

Föreningen har ett totalansvar för anslutningen så snart nätet är godkänt och uppstartat.

 

20) Totalkostnaden för fiberanslutningen till fastigheten har aviserats till 25kkr, håller denna kalkyl?

Svar: Det är helt beroende på de bidrag som vi ansökt om blir beviljade eller inte., som det ser ut nu ligger vi runt 25k. Man får dock inte glömma att ta med i sin beräkning att vi är en förening, som ej får göra vinst. Vinsten vi gör är till för att betala tillbaka insatsen successivt till medlemmarna. Till skillnad från en kommersiell aktör där insatsen är en ren kostnad.

21) Jag får inga mail eller utskick gällande nyhetsbrev eller fakturor.

Svar: Säkerställ att du har uppgivit rätt E-mail adress till föreningen. 

Gå in i den E-post klient och lägg in @fiberekonomi.se som en betrodd avsändardomän, för att säkerställa att dina fakturor inte hamnar i spam mejlen (skräp) 

kontakta oss

Gamla Ödenäsvägen 99

441 95 Alingsås

info@ommernnedsjon.se

När ni klickar på skicka knappen. så godkänner ni även vår policy i enlighet med GDPR. Läs vår Policy här...

© 2018 by Ömmern Östra Nedsjöns Fiber.