top of page
Frågor & svar

Föreningen

Sedan våra anslutningsavtal har gått ut så har vi samlat på oss några frågor som ofta kommer upp:

 

1) Kommer jag att få tillbaka min kapitalinsats?

Vi är en ekonomisk förening och inte ett kommersiellt bolag. Det innebär bland annat att vi inte får gå med vinst i den bemärkelsen, framtida överskott kommer successivt att betalas tillbaka till medlemmarna. Vilken tidshorisont vi pratar om kan först bedömas efter avslutat projekt.

 

2) Fråga: Hur kommer support av vårt nät att hanteras? Exempelvis när en kabel grävs av kl.15:45 fredag eftermiddag eller att blixten slår ner?

Svar: Föreningen tar ansvar att lösa skadan i samarbete med en serviceleverantör. Hur lång tid det tar att åtgärda skadan beror på dess omfång. Vi har redan erfarenhet ifrån en större skada, och då tog det 5 dagar att reparera. Så beroende på skada gissar vi på mellan 1 till 5 dagar.

3) Fråga: När det gäller bredbands telefoni/internet, kommer fibern vara aktiv, och därmed fungerande om min sida har en UPS (batteribackup) vid ett eventuellt strömavbrott?

Svar: För att få bidrag måste reglerna för sk Robust fiber uppfyllas, vilket bla innebär att vi kommer att ha UPS/reservkraft i noderna. Dvs motsvarande mobilnätet typ.

4) Fråga: Finns kanske de som har trygghetslarm etc. kopplade till koppar idag.

Svar: Back-up connection är ofta mobilt

 

5) vad räknas som tomtgräns?

Svar:Tomtgränsen är normalt lika med trädgårdsgränsen. 

 

6) Använder föreningen blåsfiber alt kabelfiber?

Vi använder Blåsfiber enligt reglerna för Robust fiber.

7) Varför ingår inte grävningen på egen tomt?

Svar: Vi har gjort bedömningen att det är den enklaste och bästa lösningen för de allra flesta. En del vill gräva själva, eller har redan rör på tomten. Andra kan utnyttja ROT, vilket bara går om man har tomtdelen separat redovisat. Samtidigt är arbeten på egna tomten ett sätt att få alla att bidra lite till vårt projekt genom att hålla nere kostnaderna, utan att för den skull organisera dagsverken eller liknande.

 

8) Kommer TEGAB att redovisa en totalkostnad eller kunna offerera (kostnadsfritt) en anslutningskostnad till fastigheten? 

Svar: TEGAB gör en projektering av tomtgrävning med offert på fastigheten om medlemmen beställer TEGAB till att gräva från tomtgräns till huset.

 

9) Är det tänkt att TEGAB ska kunna ta ett totalansvar för fiberanslutningen fram till fastigheten, om denne anlitas?

Svar: Ja, men det er att avtal mellan medlemmen och TEGAB. Det finns ett beställningsformulär på hemsidan.

Föreningen har ett totalansvar för anslutningen så snart nätet är godkänt och driftsatt.

 

10) Jag får inga mail eller utskick gällande nyhetsbrev eller fakturor.

Svar: Börja med att säkerställa att du har uppgett rätt e postadress till föreningen. Logga även in hos din e post-klient (exempelvis telia, google eller liknande) och lägg in @fiberekonomi.se som en betrodd avsändardomän. Detta gör du för att säkerställa att dina fakturor inte hamnar i din spambox (skräp).

Är du osäker på något av ovanstående så kan du alltid kontakta styrelsen via vår epost: info@ommernnedsjon.se

Eller någon i styrelsen (se hemsidan).

bottom of page