top of page

5G kan inte ersätta optisk fiber

Faktum är att vi behöver både fiber och trådlös kommunikation.

Fibernät är en förutsättning för att 5G skall fungera.


Igen sprids en massa missförstånd och halvsanningar om trådlöst bredband – denna gång det så kallade 5G. Men fortfarande gäller de grundläggande naturlagarna för radiotrafiken oberoende av vilken "generation" som just nu råkar vara i ropet.


Amerikanen Claude E. Shannon bevisade redan 1948 sitt teorem om att en kanal med given bandbredd bara kan överföra en viss mängd information oberoende av teknik. Detta gäller förstås också 5G. Därför kan 5G ge oss större kapacitet enbart genom att radikalt minska täckningen. Små basstationer med räckvidd på ett par hundra meter blir vardag. En basstation per hus eller lägenhet är vad 5G erbjuder.


Trådlös teknik klarar inte av tung trafik annat än över mycket korta avstånd. Därför behöver man optisk fiber, men 5G är ett bra och nödvändigt komplement till fibern. Man kan ju inte använda fiber i fordon och andra mobila tillämpningar. Den bästa fördelningen är att använda fiber till fasta installationer för den tunga trafiken. Det avlastar då det trådlösa nätet som då också blir bättre.


Vad är då 5G? Alla "generationerna" är mycket luddiga begrepp som innehåller en mängd olika tekniker, men man kan ungefär säga att 5G är NR (New Radio) som fick en standard i december 2017. Det första skedet använder LTE som används inom 4G. Småningom tillkommer annan ny teknik. Den som är intresserad kan lätt hitta en mängd information genom att söka på nätet.


Men man bör undvika operatörernas och tillverkarnas "information" som mest utgår från deras egna plånböcker.


För att kunna öka kapaciteten måste man gå upp i högre frekvensband, men då kommer räckvidden att minska. Millimeterbanden på de höga frekvenserna ger problem med att gå genom väggar och fysiska hinder. Liksom med satellit behövs fri sikt.


Det betyder att snabba anslutningar med stor kapacitet bara fungerar i städer eftersom räckvidden kan gå ned till några hundra meter. Genom att använda riktantenner kan man få flera kanaler vilket också ökar kapaciteten, men problemet med störningar mellan kanalerna kvarstår.


Finland är det enda nordiska land där den trådlösa trafiken fortfarande ökar exponentiellt vilket betyder att den slår i taket förr eller senare. Det som tillsvidare räddat oss är den glesa befolkningen. Men inte länge till. I Sverige chockhöjdes priserna på trådlöst bredband och hårda kvoter infördes för ett antal år sedan vilket ledde till att alla som kunde gick över till fiber. Samma utveckling är i antågande också här.


Ifråga om landsbygdens infrastruktur är Finland på nästsista plats (27:e) då det gäller snabba förbindelser. Som ovan nämndes förbättras situationen inte alls av 5G i glesbygden – vilket i många fall också gäller områden utanför stadscentrum. Finland är på första plats då det gäller hushåll som enbart har trådlös förbindelse. Det är oroväckande med tanke på utvecklingen av trafiken.


Det finns en hel del önskedrömmar om billigt 5G som skall lösa alla problem, men snabbt 5G med stor kapacitet och låga priser utesluter snarare varandra. Orsaken är att man för 5G måste bygga stora mängder nya basstationer för att få täckning och det kostar. Operatörerna kommer knappast att bygga 5G alls på landsbygden.


I Sverige är fiber i dagens läge billigare än trådlöst bredband och samma utveckling torde vara på väg också i Finland. En trådlös anslutning med 100 Mbit/s kostar kring 800 kronor (80 euro) per månad i Sverige medan man kan få fiber för omkring 250 kronor per månad. Telias fiberanslutning har en engångskostnad på cirka 20 000 kronor.


Det går inte att se tiden an ifråga om fiber. Då ett område byggs ut kan man få fiber till skäligt pris, men om man då tackar nej kan det bli mycket dyrt att senare få fiberanslutning – om det alls är möjligt. Med tanke på att fiber är den enda framtidssäkra tekniken med en nästan oändlig kapacitet är det ganska dumt att låta möjligheten gå näsan förbi.


Faktum är att vi behöver både fiber och trådlös kommunikation. Fibernät är en förutsättning för att 5G skall fungera.


En Insändare utklippt från Östnyland


Skriven av

Nisse Husberg teknologie doktor (datateknik), Hindersby

252 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det var vår batteribackup som stannat, efter en omstart kom allt igång igen!

bottom of page