top of page

Radio- och tv-avgiften ersätts

Uppdaterat: 8 jan. 2019


Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften med en allmän public service-avgift från och med den 1 januari 2019. Denna ska betalas direkt med skatten av alla som vid årets ingång fyllt 18 år och har en beskattningsbar inkomst. Public service-avgiften administreras av Skatteverket.


Till dig som betalar radio- och tv-avgift 

Din radio- och tv-avgift avslutas automatiskt den 31 december 2018. Fram till dess gäller nuvarande regler och det är därför viktigt att du betalar fakturor som du redan fått även om avgiftsperioden sträcker sig över årsskiftet. Vi ser till att du får tillbaka den del som avser 2019. Du behöver med andra ord inte kontakta Radiotjänst för att avsluta din radio- och tv-avgift eller för eventuell återbetalning.

Har du fått ett samlat fakturautskick med flera inbetalningskort ska du inte betala de fakturor som har en förfallodag 2019. Betalar du med autogiro kommer din avgift att avslutas automatiskt den 31 december 2018 och eventuell avslutsfaktura debiteras ditt konto. Om avgift för 2019 redan har dragits från ditt konto kommer vi att återbetala överskjutande belopp. Observera – om du vill ha återbetalning till konto måste du registrera kontot på Swedbanks återbetalningstjänst.


Återbetalning

Har du redan betalat radio- och tv-avgiften för tid efter den 31 december 2018 kommer du att få tillbaka överskjutande belopp. Återbetalningar kommer att ske successivt med start i januari 2019 enligt följande: 

Har du sedan tidigare anmält ett bankkonto, oavsett vilken bank du har, till Swedbanks kontoregister kommer pengarna att sättas in på kontot du anmält. Du kan vara ansluten till registret om du fått utbetalningar i form av t.ex. lön, pension och annan ersättning från företag, försäkringsbolag, myndigheter och kommuner som använder denna utbetalningstjänst. Om du inte registrerar dig för återbetalning får du pengarna på en utbetalningsavi som kan lösas in i bank eller hos andra ombud. Tänk på att inlösen med utbetalningsavi medför en extra avgift hos de allra flesta banker och ombud. 

Vill du vara säker på att få pengarna insatta på ditt konto och därmed slippa avi, kan du registrera dig på radiotjanst.se/tillbaka senast den 21 december. 


Om du har ett pågående ärende hos Radiotjänst 

Har du ärenden som berör din radio- och tv-avgift ska du fortfarande vända dig till Radiotjänst, även under 2019. Det kan gälla t.ex. betalningspåminnelser, omprövningsärenden, anstånd eller betalningsplaner.


Följande information är direkt hämtat från Radiotjänst egna webbsida. https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/avslut/


-----------------------------------------------------------------------

Måste alla betala den nya tv-licensen? Hur mycket ska jag betala? Och vad händer med min gamla tv-licens? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om den nya avgiften.

Förra året beslutade Riksdagen att avskaffa den gamla tv-licensen och den 1 januari 2019 infördes en ny avgift som kallas public service-avgift. Här svarar vi på frågor om avgiften och går igenom allt du behöver ha koll på.


Vilka måste betala?

Alla personer, med eller utan tv, som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala public service-avgiften. Även personer som får a-kassa, pension, sjukersättning eller bor utomlands och betalar skatt i Sverige ska betala avgiften.


Vilka slipper betala?

Personer som inte har någon beskattningsbar inkomst, exempelvis studiestöd eller försörjningsstöd, behöver inte betala avgiften. Till skillnad från den tidigare avgiften slipper nu även företag betala.


Hur mycket ska jag betala?

Avgiften är 1 procent av din beskattningsbara inkomst från föregående år, som högst drygt 1 300 kronor per person och år. Tjänar du mindre än cirka 13 600 kronor i månaden får du en reducerad avgift.

Tidigare betalade vi en tv-avgift per hushåll men nu betalar vi alltså en per person. Detta gör att hushåll med två vuxna kommer att betala mer med den nya avgiften och hushåll med en vuxen betalar mindre än de betalat med den tidigare avgiften, som låg på 2 400 kronor.


Räkneexempel

Löntagare, under 65 år, med en lön på 30 000 kronor per månad: Årsinkomst: 360 000 kronor Beskattningsbar inkomst: 346 600 kronor (årsinkomst minus grundavdrag) Public service-avgift: Tjänar över 13 600 kronor per månad och får betala drygt 1 300 kronor per år (maxbeloppet).


Pensionär med pension på 10 000 kronor per månad: Årsinkomst: 120 000 kronor Beskattningsbar inkomst: 52 100 kronor (årsinkomst minus förhöjt grundavdrag) Public service-avgift: 521 kronor per år (52 100 x 0,01 = 521).


Skolungdom, som fyllt 18 år, med en lön på 20 000 kronor per år: Årsinkomst: 20 000 kronor Beskattningsbar inkomst: 700 kronor (årsinkomst minus grundavdrag) Public service-avgift: 7 kronor per år (700 x 0,01 = 7)

Källa: Skatteverket.


Hur betalar jag public service-avgiften?

Du kommer inte att få något inbetalningskort och behöver alltså inte göra något, avgiften dras av automatiskt av Skatteverket. År 2020 kommer du i deklarationen att kunna se vad du betalat i avgift 2019.


Vad händer med min gamla tv-licens?

Din gamla tv-licens avslutades automatisk den 31 december 2018. Om du har betalat för en period som går in på 2019 kommer du att få tillbaka det beloppet. Återbetalningen sker automatiskt och successivt med start i januari.


Vad går avgiften till?

Public service-avgiften fördelas mellan Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradio. De har alla tre som uppdrag att producera och sända program som ska vara oberoende och tillgängliga för allmänheten.

270 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Det var vår batteribackup som stannat, efter en omstart kom allt igång igen!

bottom of page