top of page

Information om markavtal.

Hej alla glada medlemmar!

Nu är markarbetet på gång att starta igen efter en hård vinter. Vad som är viktigt nu, för att förhindra förseningar, är att påskynda alla markavtalen som skall in.

Markavtalen har varit en pågående process sedan lång tid tillbaka. Vi i styrelsen vill undvika att någon av våra markägare blir tagna på sängen och får i all hast skriva på ett avtal utan att ha läst igenom avtalet, så ber vi er att läsa avtalet här (Klicka)

En stor del av alla medlemmarna i föreningen är just markägare, så det vore lite konstigt om man inte vill ha en kabel nergrävd på sin mark. Sen finns det markägare som inte vill ha fiber, vars mark vi måste gå igenom för att det inte skall kosta för mycket, men dessa pratar vi med i god tid och har direkt kontakt med.

Denna information riktar sig däremot till våra medlemmar som äger mark där vår kabel måste passera. Då vi i styrelsen inte vet exakt vilka i föreningen som kommer att bli berörda av detta avtal, så har vi valt att gå ut med infon till samtliga medlemmar. Projekteringen är som sagt en kontinuelig pågående process.

Precis som alla andra avtal och processer, så måste detta göras och för att allt skall gå rätt till. Det krävs tyvärr mycket byråkrati och pappershantering för att vi skall ha det rent och snyggt runt omkring oss i kommande revisioner, och markavtalen är inget undantag. I korta ordalag innebär ett markavtal att ni ger föreningen rätt att gräva ner en fiberkabel i er mark.

Förläggningen innebär minsta möjliga skada på er mark. Allt återställs i ett så gott skick som möjligt. ALLT sker i samråd med markägaren! Inga träd eller buskar flyttas utan tillstånd från markägaren.

Enda kravet på markägaren i detta avtal, är egentligen bara att vara försiktig med arbete som utförs i marken där kabeln är förlagd.

Vi vill också slå hål på myten om att markägare får ersättning för att kabeln förläggs i deras mark.

Nej! Det utgår ingen ersättning. Inte i reducerad avgift, eller betalning. Inte i någon form, till någon markägare. (medlem eller ej)

Om vi skulle ersätta alla markägare, så skulle varje medlem få betala denna kostnad utöver det vi har kalkylerat och utlovat.

Vi ser ingen logik i detta förfarande för markägare i föreningen.

Vi är en förening utan vinstintressen, och vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Så än en gång, ta en titt på avtalet som du hittar här (Klicka) Som ett förtydligande, så är detta endast en kopia på ett avtal för informationssyfte.

INGA avtal skall skrivas på och skickas in av alla medlemmar. Respektive berörd markägare kommer bli kontaktad, men det kan ske med kort varsel, det är det vi vill förbereda er på.

47 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Det var vår batteribackup som stannat, efter en omstart kom allt igång igen!

bottom of page