Frågor & svar
Priser & Kostnader

Det kan vara lite förvirrande med alla avgifter och priser som står på din faktura.

Vi har samlat lite svar på frågor som har dykt upp, eller kan tänkas dyka upp.

En viktig detalj i alla dessa frågor om avgifter till föreningen...

En förening får inte gå med vinst.

Alla intäkter till föreningen går oavkortat till att täcka gamla, nutida och framtida utgifter för att underhålla, driva och utveckla vårt fibernät.

Jag har en faktura från föreningen och en från Telia, varför får jag inte en enda faktura på mina tjänster?

Svar: Ditt Telia 3P abonnemang ägs av föreningen och är knutet till din fastighet därför får du en räkning från föreningen. Dina extra val av tjänster så som extra TV Kanaler, snabbare internet från Telia står du personligen för, därför får du en faktura också från Telia.   

 

Vad är nätavgiften till för?

Svar: Underhåll och drift av vårt fibernät, samt löpande kostnader för vår administrativa struktur och eventuellt lån för att färdigställa nätet.

Nätavgiften kommer hållas så låg som möjligt då vi nätägare (medlemmar) inte har något vinstintresse men räkna med en något högre nätavgift dom första åren då vi måste bygga upp en erfarenhet vad drift och underhåll kostar för vårat nät.

 

Vad är medlemsavgiften till för?

Svar: Den är bland annat till för att täcka styrelsearvodet, kostnader för årsmöten (lokalhyra mm) samt drift av vår webbsida.

 

Kommer nätavgiften och/eller medlemsavgiften höjas?

Svar: Föreningen beslutar om medlemsavgiften på varje årsmöte. Nätavgiften finns det ingen indikation på varken en höjning eller sänkning i nuläget. Vi måste ha statistik och siffror efter att vi har varit operativa över en längre period innan vi kan besluta om detta. Vi vill ha en stabil ekonomi i vår förening. Målsättningen är alltid att vi skall betala så lite som möjligt.

 

Vad är styrelsearvodet till för?

Svar: Vår förening och vårt nät fungerar inte utan en styrelse som driver projektet framåt och dess administration. Uträknat på den tid som styrelsen lägger ner på vår fiberförening, så kan man faktiskt undra varför det ens finns ett arvode, då det blir ca 9,50 kr i timman (innan skatt)

 

Det enklaste svaret är väl att det borde utgå någon form av ersättning för det jobb som görs, även om den inte är i paritet med det arbete som utförs.

En plats i styrelsen erbjuds dock till samtliga medlemmar som motsätter sig ett arvode till styrelsemedlemmarna. Välkommen!

 

Finns det andra utgifter jag kan få på min faktura?

Svar: Ja, vi har administrativa avgifter.

Avgift brevfaktura                   37,50 kr

Påminnelseavgift                     60,00 kr

Avgift Manuell inbetalning     60,00 kr

Avgift månadsfaktura             25,00 kr

Varför skall jag betala dessa administrativa avgifterna?

Svar: Det gör du bara om du inte har betalat i tid, valt att få din faktura skickad per post, betalt in utan att använda OCR nummer (Vi får då gå in och söka och göra en manuell inbetalning) eller om du valt att få din faktura per månad istället för kvartalsvis.
Dessa avgifter är faktiska kostnader för porto och det extra arbete som dessa avgifter innebär.

Det är inte solidariskt eller rättvist att vår förenings medlemskassa skall täcka dessa kostnader för att till exempel några inte betalar i tid eller har valt brevfaktura.

kontakta oss

Gamla Ödenäsvägen 99

441 95 Alingsås

info@ommernnedsjon.se

När ni klickar på skicka knappen. så godkänner ni även vår policy i enlighet med GDPR. Läs vår Policy här...

© 2018 by Ömmern Östra Nedsjöns Fiber.