driftstatus

Inga kända driftstörningar just nu.

Planerat driftstopp för Tullebonoden mellan kl 10 .00 och 11.30 den 17 juni.

Härryda Energi meddelar att dom tänker utföra drift och underhållsarbeten mellan kl 10 .00 och 11.30 den 17 juni. Detta gäller framförallt för vår Nod  i Tullebo.

 

Nätet kommer under denna tid ligga nere.

 

"Föreningens anläggning och berörda elkunders anläggningar skall betraktas som strömförande under den aviserade avbrottstiden!"