top of page

Styrelsen har fått följande frågor från flera medlemmar och besvara dessa här nedan under respektive fråga:

1. Tidsplan

Varför är den senaste tidsplanen inte sämre än de andra vi kommunicerats? Inte ens då vi var på god fot med Tegab fanns det någon precision eller kontroll på framdrift.

Vår känsla är att "innan sommaren 2020" är än mindre värd än det som nu står på hemsidan "v33-43 2019".

Svar: Tidsplaner har vi fått flera av från Tegab genom projektets gång, vilka tyvärr visat sig inte kunna hållas från Tegabs sida. Tegab har bytt projektledare tre gånger och en del saker har då fallit mellan stolarna vilket gör att tidsplanen spricker. Vi håller på uppdaterar en detaljerad tidsplan med Tegab på det arbete som återstår.

 2. Sjökabel. 

Är det en kommersiell förhandling kring sjökabeln?

Svar: Ja, priset på sjökabelförläggningen har varit under kommersiell förhandling. Utöver Tegab har vi fått in 3 anbud, varav ett av dem bedömdes relevant och attraktivt och samtal inleddes med detta bolag. Parallellt med detta förhandlade vi vidare med Tegab och lyckades sänka priset på sjökabelförläggningen med 45%.

 

Det nya sjökabel-förläggningspriset var villkorat till förhandlingen kring historiken P1-21.

Finns alla tillstånd för att lägga sjökabel eller är det också en förhandling om nämnda tillstånd? Om det senare, vad är planen i det fall vi inte får tillstånd?

Svar: I Ömmern är samtliga tillstånd klara.  I Östra Nedsjön är många tillstånd klara men det finns  kompletteringar som ska göras hos Länsstyrelsen och vi förväntar oss att få de tillstånd som krävs.

3. Vad hindrar oss från att parallellt, söka kontakt och känna av intresse från andra entreprenörer för resterande entreprenad?

Svar: Inget, i princip, men vi har ca 15-20% kvar i projektet och valt att lägga vår tid på  att fokusera på att göra klart det sista på bästa sätt.

4. Vi är inte bara rädda utan också rimligt övertygade om att det föreligger en än större risk att vi i sommar står inför samma faktum som förra året. Hur kan vi säkerställa att våra farhågor ej besannas?

Svar: I skrivande stund planera vi sjökabelförläggningen i detalj med Tegab och vi lägger stor vikt i att även involvera sjökabelleverantören. Vi trycker på Tegab att ta fram en tidsplan för de 15-20% som kvarstår. 

 5. Eftersom läget i styrelsen är splittrat och vi "lekmän" har svårt att värdera konstaterande argument ställer vi också frågan om det finns en tanke kring att kalla in en extern "medlare" som, utan en ryggsäck med känslor och historia kan, ge en tydligare bild av läget till oss medlemmar.

Svar: Föreningens revisorer har granskat beslutsunderlagen, deras PM hittar ni under "Årsmöten & Protokoll".

bottom of page